ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

Aanbod

We kijken met een open blik naar ieder zorg- of ondersteuningsvraagstuk in het voortgezet onderwijs. 


Meer lezen over Verzuimcoaches
Verzuimcoaches
Onze verzuimcoaches richten zich op (overbelaste) jongeren die verzuimen of thuis zitten. Ze coachen jongeren, school en ouders op maat, zodat de schoolgang en het leren kan worden hervat en het welbevinden van de jongere verbetert. Tevens vervullen de coaches een adviesrol voor scholen en betrokkenen.
Schoolmaatschappelijk werkers
Onze schoolmaatschappelijk werkers zijn een brug tussen ouders, jongeren, school en (jeugd)zorginstellingen. Zo ondersteunen ze de begeleiding van jongeren.
Meer lezen over Logopedisten
Logopedisten
Onze logopedisten stellen alles in het werk om de taalvaardigheden en communicatie van jongeren te verbeteren.
Meer lezen over Orthopedagogen
Orthopedagogen
Onze orthopedagogen denken met docenten mee over de leer- en gedragsproblemen van jongeren, zodat hun schoolloopbaan zo goed mogelijk verloopt. Ze doen onderzoek en waar nodig begeleiden ze jongeren individueel. Op schoolniveau denken ze mee over vragen die te maken hebben met de ondersteuning van jongeren en geven ze trainingen.
Begeleiders Passend Onderwijs
Onze Begeleiders Passend Onderwijs begeleiden jongeren met extra (onderwijs) ondersteuningsbehoeften en richten zich op het ondersteunen en coachen van docenten(teams). Ook stellen ze handelingsadviezen op voor docenten.

Voor wie?

Hieronder beschrijven we kort hoe onze ondersteuning aan verschillende doelgroepen er in de praktijk uit kan zien. Maar iedere vraag heeft een eigen antwoord, en geen probleem is gelijk. Daarom werken we altijd op maat.