ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

Voor wie?

Hieronder beschrijven we kort hoe onze ondersteuning aan verschillende doelgroepen er in de praktijk uit kan zien. Maar iedere vraag heeft een eigen antwoord, en geen probleem is gelijk. Daarom werken we altijd op maat.