ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

deelname aan intern zorgoverleg en in het zorgadviesteam

 

In het interne zorgoverleg en het zorgadviesteam (OAT) worden (mogelijke) zorgleerlingen besproken. Scala kan hierin een bijdrage leveren, omdat we weten hoe het werkt in het onderwijs. We kennen verschillende zorgstructuren en kunnen dus gemakkelijk invoegen. We hebben een samenwerkingsgerichte houding waarin we streven naar een gezamenlijk plan van aanpak. Een plan waarin zowel school, ouder(s), jongere als eventuele andere betrokkenen zich kunnen vinden.

Onze inzet kan bestaan uit:

  • Advies over preventieve interventies op kind- en klassenniveau.
  • Praktische en haalbare adviezen voor in de klas en op school. We kijken hierbij goed naar de individuele ondersteuningsbehoefte: wat is er nodig voor deze leerling in deze situatie op deze school?
  • Advies over schoolondersteunend gedrag van ouder(s): wat kunnen ouder(s) doen om aan te sluiten bij een goede schoolvoortgang? Indien nodig kijken we ook mee naar welke hulp passend is buiten school.

Meer aanbod Op schoolniveau