ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

hulp bij het optimaliseren van passend onderwijs

 

In het passend onderwijs draait het om het optimaliseren van de onderwijssituatie van jongeren met een ondersteuningsbehoefte. Docenten en mentoren die hier specifieke vragen over hebben, kunnen daarmee bij ons terecht. Wij helpen graag met het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte(n). Vervolgens kunnen we meekijken en -denken over mogelijkheden voor aanpassingen van en in de les d.m.v. tips en tops.

Onze inzet kan bestaan uit:

  • Observatie en in kaart brengen van het ondersteuningsbehoeften.
  • Kijken naar aanpassing van de onderwijssituatie, rekening houdend met de mogelijkheden van de school en de docent.
  • Overleg met de leerling.
  • Aanpassingen in het lesprogramma tot stand brengen.

 

 

Meer aanbod Op schoolniveau