ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

consultatie naar aanleiding van specifieke leerlingproblematiek

 
Als mentor of docent heb je soms leerlingen waarover je graag anderen wilt raadplegen. Het kan fijn zijn dat er iemand meekijkt en meedenkt. Het kan bijvoorbeeld gaan om het gedrag of de resultaten van de leerling of om een combinatie hiervan.

Wij gaan graag met je in gesprek. Wellicht ga je daardoor vanuit andere invalshoeken kijken. Of het wordt duidelijk dat er meer informatie nodig is. Te denken valt aan gegevens uit de thuissituatie of ervaringen van andere docenten.

Consultatie helpt om je gedachten te ordenen en geeft handvatten om een volgende stap met de leerling zetten.

Meer aanbod Voor docenten of mentoren