ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

ondersteuning bij het handelen in de klas, gericht op didactiek, klassenmanagement en interactie. Hierbij kunnen we beeldcoaching toepassen.

 

Docenten en mentoren hebben soms specifieke vragen op het gebied van extra ondersteuning in de klas.  In zulke gevallen kunnen wij hulp bieden via een individueel traject, eventueel met beeldcoaching.

Individuele trajecten

Een individueel traject wordt in overleg met de docent opgesteld. Het kan bijvoorbeeld gericht zijn op het verbeteren van de didactiek, de klassenorganisatie of de interactie met leerlingen. Om tot een plan van aanpak te komen, voeren we observaties uit die we met de docent nabespreken.

Beeldcoaching

Beeldcoaching richt zich op het begeleiden van docenten in hun eigen praktijk. Het doel is dat een docent zijn of haar handelen zodanig verandert dat de knelpunten die worden ervaren, verminderen of verdwijnen.

De leervraag van de docent vormt het uitgangspunt. In een intakegesprek bepalen we de leervraag. Bij beeldcoaching staat de video-opname in de klas centraal. Een traject bestaat uit minimaal 3 opnamemomenten, steeds gevolgd door een gesprek aan de hand van fragmenten die de begeleider heeft uitgekozen. Deze worden met de docent bekeken en besproken vanuit de invalshoeken interactie, didactiek en klassenmanagement.

Na ieder gesprek bepaalt de docent de aandachtspunten voor de volgende opname. Zowel de beelden als de resultaten van de gesprekken worden niet met anderen gedeeld, tenzij de docent dit graag wil.

Beeldcoaching kan op twee manieren worden ingezet: als individueel begeleidingstraject en als intervisietraject voor een groep van maximaal 5 docenten.

Meer aanbod Voor docenten of mentoren