ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

ondersteuning en advies in de contacten met ouders en externen


Een mentor heeft vaak één of meer leerlingen in de klas voor wie extra ondersteuning nodig is. Dan is contact met ouders essentieel. Je wilt bijvoorbeeld duidelijk maken welke zorgen de school heeft en van ouders horen hoe zij daar tegenaan kijken. Het is nodig de benadering van de leerling op school en thuis op elkaar af te stemmen. Of je wilt in een gesprek bereiken dat de ouders achter de ondersteuning op school staan.

Vaak zijn ook externe instanties bij de leerling betrokken. De mentor wil dan graag in gesprekken met hen de juiste informatie geven en ontvangen.

Wij denken met de mentor mee in de voorbereiding van gesprekken met ouders en/of  externen. We helpen met het ordenen van de vragen of de informatie en met het bedenken van belangrijke aandachtspunten. Als de mentor dat prettig vindt, kunnen we ook een rol spelen in het gesprek zelf.

Meer aanbod Voor docenten of mentoren