ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

faalangstreductietraining

 

Doel

Het doel van de faalangstreductietraining is het verminderen van faalangstige gedachten. Jongeren leren hun eigen gedachten in een positieve richting te sturen. Ze krijgen praktische handvatten aangereikt, wat hen helpt bij het leren omgaan met lastige situaties.


Doelgroep

De training is bedoeld voor jongeren die bang zijn dat ze zullen falen en niet aan gestelde verwachtingen zullen voldoen. Ze kunnen onzeker zijn in schoolse situaties, in sociaal contact en bij sportactiviteiten. Doe ik het wel goed genoeg? Heb ik wel goed genoeg geleerd? Wat zullen anderen van me denken? Het gevolg hiervan kan zijn dat ze onder hun niveau presteren, blokkeren, zaken gaan vermijden of hun motivatie verliezen en opgeven. Ze kennen bijvoorbeeld thuis alle stof, maar kunnen er tijdens en toets of examen niet meer op komen. Voor deze jongeren kan een faalangstreductietraining uitkomst bieden.


Wat houdt het in

De faalangstreductietraining bestaat uit verschillende onderdelen. Ademhalingsoefeningen en ankeren – een methode om gedachten beter onder controle te krijgen – helpen jongeren om lichaam en geest te ontspannen. Door middel van gedachteschema’s, spiegelen van gedrag en het delen van ervaringen leren jongeren sturing te geven aan hun gedachten. Ze leren situaties op een andere manier te bekijken. Om jongeren meer zelfvertrouwen te geven bij het maken van toetsen, kan geoefend worden met leerstrategieën en het maken van een planning. Tot slot krijgen de jongeren huiswerkopdrachten mee. Aan de hand hiervan kunnen zij de vaardigheden die zij in de bijeenkomsten hebben opgedaan toepassen in de praktijk.


In de praktijk

Gemiddeld bestaat een training uit 6 tot 8 bijeenkomsten van één lesuur, afhankelijk van de ondersteuningsvraag. De training vindt plaats op eigen locatie of bij Scala. Eén of twee trainers zullen de training verzorgen, afhankelijk van de doelgroep. Tevens is co-trainerschap mogelijk. In het kader van de effectiviteit is het uitgangspunt dat de training wekelijks plaatsvindt.