ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
  • »
  • »
  • »
  • POWer-training, gericht op het versterken van plannen, organiseren en werkgeheugen

POWer-training, gericht op het versterken van plannen, organiseren en werkgeheugen

 

Doel

Het doel van de training is om de executieve functies plannen & organiseren en werkgeheugen (POW) te versterken. Door in korte tijd veelvuldig te oefenen met deze vaardigheden, treedt verbetering op die in het brein beklijft. Dit helpt jongeren om schoolwerk effectiever aan te pakken.


Doelgroep

De 'POWer-training' is ontwikkeld voor jongeren die moeite hebben met plannen en organiseren en taken die een beroep doen op het werkgeheugen. Deze jongeren hebben moeite met het opvolgen van instructies en het organiseren van hun maak- en leerwerk. Het gevolg hiervan kan zijn dat deze jongeren lagere cijfers behalen dan van hen verwacht mag worden.

Om effect te sorteren is het belangrijk dat de jongere gemotiveerd is voor de training.


Wat houdt het in

Tijdens de wekelijkse hoofdbijeenkomst wordt aandacht besteed aan de twee onderdelen: plannen & organiseren en werkgeheugen. Door middel van verschillende opdrachten vergroten we het inzicht in het eigen plangedrag. Daarnaast versterken we de vaardigheden die nodig zijn om hier verandering in te brengen. We werken aan de hand van doelen die de jongere zelf opstelt.

Naast de hoofdbijeenkomst trainen de jongeren hun werkgeheugen drie keer per week met behulp van computergames. Dat gebeurt deels op school onder lestijd en deels thuis.


In de praktijk

Gemiddeld bestaat een training uit 8 hoofdbijeenkomsten van één lesuur. Het werkgeheugen trainen de jongeren drie keer per week met speciaal ontwikkelde computergames. De training vindt plaats op eigen locatie of bij Scala.

De training geven we met twee trainers. Tevens is co-trainerschap mogelijk. In het kader van de effectiviteit is het uitgangspunt dat de training wekelijks plaatsvindt.