ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

sociale vaardigheidstraining (ook speciaal gericht op stage)

 

Doel

Deze training richt zich op het aanleren van vaardigheden die nodig zijn in allerlei voorkomende sociale situaties. Jongeren leren op een betere manier contacten aan te gaan met leeftijdsgenoten en volwassenen, krijgen meer zelfvertrouwen en worden weerbaarder.

Doelgroep

De sociale vaardigheidstraining is bedoeld voor jongeren die begeleiding nodig hebben in het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Afhankelijk van de groep bepalen de trainers in overleg welke vaardigheden belangrijk zijn om aan te leren. Het betreft jongeren in het voortgezet onderwijs van 12 tot 18 jaar.

De training kan gericht zijn op:

  • elementaire basale sociale vaardigheden
  • stage
  • een meidengroep

Inhoud

Onderwerpen die tijdens de training aan bod kunnen komen: kennis maken, luisteren, iets vragen, een praatje maken, nee zeggen, grenzen aangeven, omgaan met gevoelens van boosheid en teleurstelling. De training heeft een vaste opbouw met ontspanningsoefeningen, energizers, rollenspellen, gesprekken en spelvormen.

In de praktijk

Gemiddeld bestaat een training uit 6 bijeenkomsten van één lesuur, met mogelijkheid tot uitbreiding. We werken met groepen van maximaal 10 leerlingen om de veiligheid en effectiviteit zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. We geven de training altijd met twee personen, een medewerker van Scala met een co-trainer (mentor of docent van de betreffende klas). De training vindt plaats op eigen locatie of bij Scala.