ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

training debatteren

 

Doel

De training debatteren is erop gericht om de communicatieve redzaamheid en het zelfvertrouwen van jongeren te vergroten.


Doelgroep

Onze training is bedoeld voor jongeren in bovenbouwgroepen van het (speciaal)basisonderwijs en de onderbouwgroepen van praktijkonderwijs en vmbo. De ervaring leert dat elke jongere op zijn of haar niveau kan deelnemen aan debatteren.


Inhoud

In een kleine groep leerlingen of met de hele klas werken we aan de volgende vaardigheden:

 • jezelf presenteren en spreken in een groep
 • duidelijk spreken
 • bewust worden van je eigen mening en deze formuleren
 • je mening durven uiten
 • leren dat meningen kunnen verschillen en elkaar hierin respecteren
 • leren een mening te verdedigen die niet jouw mening is
 • je eigen mening onderbouwen met argumenten en deze overtuigend formuleren
 • kritisch luisteren naar de tegenpartij en hierop reageren
 • vragen stellen ter verduidelijking
 • bij het onderwerp blijven
 • leren samenwerken


In de praktijk

Gemiddeld bestaat een training uit 10 tot 12 bijeenkomsten van één lesuur. De training vindt plaats op de eigen locatie. De trainer van Scala geeft de training samen met iemand die betrokken is bij de klas. Dit kan een mentor of docent zijn.