ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

training Meidenvenijn

 

Doel

‘Meidenvenijn’ is een methode om het pestgedrag onder meiden te veranderen. Door negatief gedrag te herformuleren als kwaliteiten, wordt de aanzet gegeven voor een positief sociaal klimaat binnen een meidengroep. 

De meiden leren:

  • meer inzicht krijgen in het gedrag van meiden;
  • zich bewust worden van het effect van hun gedrag op anderen;
  • negatief gedrag ombuigen naar positief gedrag;
  • gebruik maken van hun kwaliteiten.

Doelgroep

Deze methode is geschikt voor meiden in de leeftijdsgroep van 9 t/m 15 jaar in het basis- en voortgezet onderwijs.


Wat houdt de training in

Meiden pesten meestal door middel van sociale relaties. Het machtsspel leidt altijd tot probleemsituaties, zoals (online) roddelen, pesten en buitensluiten. De training helpt om dit meidenvenijn te doorbreken. Het lesmateriaal bestaat uit kaarten waarop stereotype meidenrollen op prikkelende wijze worden afgebeeld. Meiden kunnen zichzelf en anderen herkennen in deze rollen en het bijbehorende gedrag. De praatkaarten vormen aanleiding om de typische meidenrollen te benoemen en de daaruit voorvloeiende problemen te bespreken.

In de praktijk

De training bestaat uit 3 of 4 bijeenkomsten van één lesuur. In overleg zijn er nog terugkom-momenten van één lesuur.

De bijeenkomsten vinden plaats op eigen locatie of bij Scala. De trainer van Scala geeft de training samen met iemand die betrokken is bij de klas, bij voorkeur de mentor. Als dit niet mogelijk is, kunnen ook twee trainers van Scala worden ingezet.