ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

training Omgaan met boosheid

 

Doel

Het doel van de training ‘Omgaan met boosheid’ is het onder controle krijgen van boosheid. Jongeren leren hun boosheid herkennen. Ze krijgen praktische handvatten aangereikt, die hen helpen bij het leren omgaan met lastige situaties.


Doelgroep

De training is bedoeld voor jongeren die moeite hebben om hun boosheid op tijd te herkennen en te beheersen. Ze vinden het lastig om op de juiste manier met boosheid om te gaan. Het gevolg hiervan kan zijn dat deze jongeren vaak in discussie gaan en zich niet aan regels houden. Ze uiten hun boosheid door zich brutaal of (fysiek) agressief te gedragen.


Wat houdt het in

In de training ‘Omgaan met boosheid’ gaan we met elkaar in gesprek over boosheid. Waar komt de boosheid vandaan, hoe kun je opkomende boosheid herkennen en wat zijn de gevolgen? In de training bedenken we samen nieuwe manieren om met boosheid om te gaan. De jongeren leren anders te reageren in lastige situaties, zodat ze minder in de problemen raken. Dit oefenen we door middel van rollenspellen.


In de praktijk

Gemiddeld bestaat een training uit 8 bijeenkomsten van één lesuur, afhankelijk van de ondersteuningsvraag. De training vindt plaats op eigen locatie of bij Scala. We geven de training met twee trainers. Tevens is co-trainerschap mogelijk. In het kader van de effectiviteit is het uitgangspunt dat de training wekelijks plaatsvindt.