ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
 • »
 • »
 • »
 • training Rots en Water, een weerbaarheidstraining voor primair en voortgezet onderwijs, jongeren met een autismespectrumstoornis en jongeren met een licht verstandelijke beperking

training Rots en Water, een weerbaarheidstraining voor primair en voortgezet onderwijs, jongeren met een autismespectrumstoornis en jongeren met een licht verstandelijke beperking

 

Doel

Het doel van de training 'Rots en Water' is het vergroten van communicatieve en sociale vaardigheden en het voorkomen of verminderen van sociale problemen.

In deze training leren jongeren op een sportieve en actieve manier met zichzelf en anderen om te gaan. Ze leren voor zichzelf op te komen, stevig op eigen benen te staan en zich beheerst te gedragen in spannende en uitdagende situaties. Wat vind je leuk, wat vind je niet leuk en hoe vertel je dat aan anderen? Maar ook: wat denkt en vindt iemand anders?


Doelgroep

De training is geschikt voor zowel jongens als meisjes in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. 'Rots en Water' is breed inzetbaar: in groepsverband of individueel, preventief of naar aanleiding van een gerichte hulpvraag.


Wat houdt het in

'Rots en Water' is een psychofysieke training: door middel van fysieke oefeningen leren jongeren mentale, communicatieve en sociale vaardigheden aan. Tijdens de training wordt veel geoefend met verschillende situaties die je ook in het echte leven tegenkomt. Naast spel  simpele zelfverdedigingsoefeningen, is er aandacht voor zelfreflectie en kringgesprekken. In de activiteiten onderzoeken de jongeren waar sociale grenzen liggen. Soms vraagt een situatie om een 'Rots-actie' en soms om een 'Water-actie'. Allebei de reacties zijn evenveel waard.

 • Rots staat voor:
  duidelijk zijn, grenzen stellen, opkomen voor jezelf en sterk staan.
 • Water staat voor:
  vriendschap, rekening houden met elkaar, in gesprek gaan met een ander, samenwerking


Thema’s die aan bod komen:

 • Zelfvertrouwen
 • Opkomen voor jezelf
 • Zelfreflectie
 • Communicatieve vaardigheden
 • Inleven in de ander
 • Weerbaarheid
 • Zelfbeheersing
 • Omgaan met pestgedrag


In de praktijk

De training bestaat uit 10 lessen van één lesuur. De training vindt plaats op eigen locatie of bij Scala. De training wordt gegeven door twee trainers, co-trainerschap is hierbij mogelijk.