ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
  • »
  • »
  • »
  • begeleiding in het contact tussen ouders en school over het onderwijs aan de leerling

begeleiding in het contact tussen ouders en school over het onderwijs aan de leerling

 

Meestal levert oudercontact geen problemen op, maar in sommige situaties kunnen spanningen ontstaan. Zowel bij docenten als bij ouders. In dat geval kunnen wij bijspringen. Goede communicatie met ouders is immers essentieel om de schoolloopbaan van een jongere goed te laten verlopen.

Onze ondersteuning kan bestaan uit consultatie of deelname aan een oudergesprek. We kunnen bijvoorbeeld informatie en advies geven over externe hulpverlening, de werkwijze bij kindermishandeling, gesprekken bij (v)echtscheidingen of informatieplicht aan ouders. Ook gespreksvaardigheden van docenten en de opbouw van een gesprek kunnen aan de orde komen. Of hoe je moet omgaan met een specifieke lastige situatie. Denk bijvoorbeeld aan een leerling die om geheimhouding vraagt.

In onze begeleiding hebben we oog voor alle partijen (docent, ouders en leerling) en de wisselwerking tussen die drie.