ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

intelligentieonderzoek

 

Wat is intelligentie?

Intelligentie is het vermogen om doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief om te gaan met je omgeving. Met andere woorden, intelligentie zegt iets over hoe goed en in welk tempo je de wereld om je heen begrijpt en hierop kunt inspelen. Daarnaast voorspelt intelligentie voor een deel welk schoolniveau het beste passend zal zijn.

Wanneer kan er onderzoek worden gedaan?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een intelligentieonderzoek te doen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het mede bepalen van het schoolniveau;
  • het zoeken naar de oorzaak wanneer een leerling een slecht cijfer haalt;
  • het in kaart brengen van de sterke en zwakke punten van een leerling, zodat er passende begeleiding kan worden geboden.


Onderzoeksopzet

We maken gebruik van verschillende intelligentietesten. De tests zijn geschikt voor zowel individuele als voor groepsgewijze afname. De afname van een IQ-test duurt gemiddeld twee à drie uur. In overleg bepalen we waar het onderzoek zal plaatsvinden.

Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten. Deze meten de aangeleerde kennis, zoals begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. We brengen, afhankelijk van de gekozen intelligentietest, de taalvaardigheden, de rekenvaardigheden, de ruimtelijk visuele vaardigheden, het geheugen en / of het vermogen tot plannen in kaart.  De prestaties vergelijken we vervolgens met die van leeftijdgenoten. Op basis hiervan brengen we de sterke en minder sterke kanten in beeld, en geven we advies met betrekking tot de juiste ondersteuning of een passend onderwijsniveau.