ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
 • »
 • »
 • »
 • observatie, onderzoek en begeleiding van jongeren met leerproblemen

observatie, onderzoek en begeleiding van jongeren met leerproblemen

 

Jongeren lopen wel eens vast op school. Leerproblemen kunnen daarbij een rol spelen. Onderzoek en/of begeleiding is dan wenselijk. De problemen kunnen zich voordoen op verschillende vlakken.

Het kan gaan om problemen op het gebied van leren leren, zoals:

 • plannen en organiseren
 • het eigen maken van leerstrategieën
 • het verbeteren van het werkgeheugen

 Of problemen op het gebied van leervoorwaarden, zoals:

 • motivatie voor het leren
 • concentratie tijdens de les
 • werktempo
 • taakaanpak

Door middel van gesprekstechnieken vergroten we het inzicht in het eigen leergedrag. We versterken de vaardigheden van de jongere die nodig zijn om het eigen leergedrag aan te passen.

Didactisch onderzoek behoort ook tot de mogelijkheden. Na het onderzoek geven we adviezen aan docenten en de jongere om didactische groei te optimaliseren.