ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
  • »
  • »
  • »
  • (begeleiding bij) het opstellen van een handelingsplan of plan van aanpak

(begeleiding bij) het opstellen van een handelingsplan of plan van aanpak

 

Een handelingsplan (HP) of plan van aanpak (PVA) wordt opgesteld voor jongeren die extra ondersteuning op school nodig hebben. Wij kunnen een HP of een PVA voor u maken of begeleiding bieden bij het opstellen hiervan.

In een HP of PVA staat beschreven waarom een jongere extra ondersteuning nodig heeft en hoe deze ondersteuning er in praktijk uitziet. De ondersteuning kan zowel betrekking hebben op didactische als sociaal-emotionele doelen. In een HP of PVA staan onder andere:

  • de (onderwijs)doelen die de jongere wil bereiken
  • handelingsadviezen voor docenten in de klas
  • gemaakte afspraken voor op school en /of in de klas
  • tips voor de jongere zelf
  • tips voor ouders
  • evaluatie van het plan