ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
  • »
  • »
  • »
  • screening, observatie, onderzoek en begeleiding van jongeren met ernstige rekenwiskundeproblemen

screening, observatie, onderzoek en begeleiding van jongeren met ernstige rekenwiskundeproblemen

 

Het belang van reken- en wiskundeonderwijs staat de laatste jaren met nadruk op de onderwijsagenda. Rekenwiskundevaardigheden hebben hun doorwerking in verschillende vakken in het onderwijsprogramma, maar zijn ook nodig om je staande te houden in de maatschappij. Reken- en wiskundeonderwijs in het voortgezet onderwijs heeft te maken met een enorme vari√ęteit aan leerlingen in de verschillende leerroutes. Ook kan het rekenwiskundeniveau binnen klassen en groepen enorm uiteenlopen. Hierdoor is een plan op maat voor leerlingen en docent van belang.

Als de moeilijkheden met rekenen en wiskunde nog niet in kaart zijn gebracht, stellen wij met behulp van dossieranalyse, observatie en/of onderzoek een individueel of groepsgewijs handelingsplan op. Alle interventies zijn erop gericht de rekenwiskundevaardigheden te vergroten. In de begeleiding ligt een sterke nadruk op de sociaal-emotionele ondersteuning, omdat wij zien dat bij rekenen veelal angst een grote rol speelt.