ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
 • »
 • »
 • »
 • screening, observatie, onderzoeken begeleiding van jongeren met taal- en communicatieproblemen

screening, observatie, onderzoeken begeleiding van jongeren met taal- en communicatieproblemen

 

Heb je een vraag op het gebied van taal en communicatie bij een jongere? We bieden gerichte ondersteuning op het gebied van:

 • begrijpend lezen & tekstbegrip
 • NT2
 • woordenschatuitbreiding
 • zinsbouw
 • formuleren van antwoorden op vragen
 • verwoorden van gedachten en gevoelens
 • leerstrategie├źn

Met behulp van dossieranalyse, observatie en/of onderzoek komen wij tot een advies. Alle interventies zijn erop gericht om het beste uit de jongere te halen met als doel: beter functioneren in de klas, de thuissituatie en de maatschappij.


Groepen

Begeleiding kan ook geboden worden aan groepen, bijvoorbeeld in de vorm van een training debatteren. Deze en andere groepstrainingen zijn terug te vinden bij aanbod onder onder "Voor groepen leerlingen". Je oefent hierin met zaken als:

 • presenteren
 • solliciteren
 • stage voorbereiding
 • sociale vaardigheden
 • debatteren
 • mindmappen