ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
  • »
  • »
  • »
  • advisering en coaching, gericht op het verbeteren van leerlingbesprekingen

advisering en coaching, gericht op het verbeteren van leerlingbesprekingen

 

Bij afdelingsleiders, ondersteuningscoördinatoren en mentoren kunnen specifieke vragen leven over het verloop van de leerlingbespreking. Wij kunnen u helpen om hierin meer inzicht te krijgen. Vervolgens kijken we samen hoe we tot een effectievere aanpak kunnen komen. Aan bod kan komen:

  • Het kritisch onder de loep nemen van de huidige leerlingbespreking en daar verbeterpunten in aanbrengen.
  • Het opstellen en het bewaken van doelen.
  • Het maken van een goede voorbereiding.
  • Het ondersteunen in de uitvoering van de leerlingbespreking.

Om dit te realiseren kan beeldcoaching worden ingezet. Meer informatie hierover vindt u hier.