ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

cursus deskundigheidsbevordering dyslexie

 

De cursus is bedoeld voor docenten die meer willen weten over de achtergronden van dyslexie en de specifieke problemen waar dyslectische leerlingen mee te maken hebben. Deze problemen beperken zich niet tot de talen alleen.

Verder besteden we aandacht aan de signalering van dyslexie en aan een eerste screening door middel van dossieranalyse, lees- en spellingonderzoek en een gesprek met de leerling. Daarbij maken we onderscheid tussen ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie. Ook de begeleiding van leerlingen met dyslexie, binnen en buiten de klas, komt aan bod.

In de cursus werken we met voorbeelden uit de praktijk. Er is veel ruimte om in te gaan op vragen van de deelnemers en op hun eigen ervaringen met leerlingen.

De cursus omvat 4 bijeenkomsten van 2 uur.