ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
  • »
  • »
  • »
  • ondersteuning bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs

ondersteuning bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs

 

Als een leerling overstapt van primair naar voortgezet onderwijs, kan daar heel wat bij komen kijken. Om de overstap zo goed mogelijk te laten verlopen, is het vaak belangrijk dat de ontvangende school al bekend is met de ondersteuningsbehoeftes van de leerling nog voordat de leerling naar de vo-school gaat.

Wij kunnen helpen om het gesprek met de basisschool aan te gaan of de ondersteuningsbehoeftes goed te verwoorden voor de vo-school. Ook kunnen we aansluiten bij een startgesprek met bijvoorbeeld basisschool, VO school, leerling en ouders.

Naast het initiëren van gesprekken en het maken van een vertaalslag van de ondersteuningsbehoeftes naar concrete afspraken, kunnen we ook met de vo-school meedenken over de gewenste ondersteuning.

Is de leerling eenmaal op school, dan kan de ondersteuning die nodig is met hulp van Scala worden ingezet.

Hierbij valt te denken aan:

  • Inventariseren hoe een leerling is gestart m.b.t. het functioneren in de nieuwe organisatie.
  • De leerling helpen met het organiseren van zijn materialen (boeken, mappen e.d.), zodat er overzicht is, materialen netjes blijven en kluisjes optimaal benut kunnen worden.
  • Gesprekken voeren met leerlingen, ouders en mentoren, waardoor beter aan de ondersteuningsbehoeftes tegemoet gekomen kan worden.