ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

ondersteuning bij het opstellen van ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s)

 

Met ingang van 1 augustus 2014 geldt de Wet Passend Onderwijs. Eén van de onderdelen uit deze wet is het ontwikkelingsperspectief (OPP). Iedere school moet een OPP opstellen voor elke jongere die extra ondersteuning nodig heeft. Extra ondersteuning betekent dat de jongere meer aandacht of begeleiding nodig heeft dan de school met haar basisondersteuning kan bieden. Deze extra ondersteuning wordt ook wel een ‘arrangement’ genoemd.

Elk samenwerkingsverband mag een eigen format gebruiken voor het OPP. In ieder geval staat erin wat de vaardigheden van de jongere zijn en op welke vlakken de school goed scoort (bevorderende factoren). Daarnaast wordt beschreven waar de jongere vastloopt binnen de basisondersteuning (belemmerende factoren). Logischerwijs vloeien hieruit de doelen waar de jongere de komende tijd aan zal werken en het uitstroomperspectief.

Docenten hebben er vaak moeite mee om bevorderende en belemmerende factoren te verwoorden, SMART doelen te formuleren en te beschrijven hoe concreet aan die doelen kan worden gewerkt. Wij kunnen ondersteunen bij het schrijven van het OPP. Ook denken we graag mee over welke activiteiten of middelen de school kan inzetten. Hierbij kunnen onderdelen van Werken naar Onderwijsbehoefte worden ingezet. Informatie hierover vindt u hier.