ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

ondersteuning in het omgaan met moeilijke klassen


Als er binnen een klas problemen spelen, dan kan dit het lesgeven flink bemoeilijken. Om daar verandering in te brengen, is het belangrijk dat alle docenten op dezelfde manier handelen. Wij bieden docententeams ondersteuning om tot een gezamenlijke, daadkrachtige aanpak te komen.

Op basis van observaties in de klas en individuele gesprekken met docenten maken we een plan van aanpak. Daarin beschrijven we aan de hand van concrete voorbeelden welke ondersteuning de klas nodig heeft. Dit moet leiden tot een beter onderwijsklimaat. De ondersteuning is teamgericht, zodat docenten elkaar kunnen stimuleren en scherp kunnen houden. De praktische insteek van het plan zorgt ervoor dat de docenten én de klas in actie zullen komen.