ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

workshops en themabijeenkomsten

 

Om jongeren op school op een adequate manier te begeleiden, zijn kennis en vaardigheden nodig. Wij kunnen scholen of (groepen) docenten hierbij op maat ondersteunen.

In een eerste gesprek kan de school aangeven voor welke groep en/of thema expertise wordt gevraagd. Er is een breed aanbod mogelijk. Wij leveren zoveel mogelijk maatwerk. Daarom gaan we uit van de specifieke vraag van de school of de groep docenten.

Tijdens bijeenkomsten maken we gebruik van interactieve werkvormen en sluiten we aan op de praktijksituatie.

Enkele voorbeelden van thema’s voor een bijeenkomst of workshop:

 • rouwverwerking bij jongeren,
 • automutilatie,
 • omgaan met meertaligheid,
 • puberbrein,
 • gesprekken voeren met ouders en jongeren,
 • verbeteren van executieve functies bij jongeren,
 • het maken van handelingsplannen / OPP’s,
 • dossier leren lezen,
 • herstelgericht werken,
 • omgaan met lastig gedrag,
 • gedragsstoornissen,