ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

training Executieve Functies

 

Doel

Onderzoek heeft ons het inzicht gegeven dat veel jongeren, zeker als sprake is van AD(H)D, autisme, dyslexie of dyscalculie, problemen hebben met dezelfde vaardigheden: de executieve functies (EF). In onze training leer je hoe je de kennis over executieve functies kunt inzetten bij het lesgeven, coachen en begeleiden en hoe een leerling hierbij praktisch ondersteund kan worden (individueel, in groepsverband en thuis).


Doelgroep

De training is bedoeld voor mensen werkzaam in het onderwijs, meer specifiek voor docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, ondersteuningcoördinatoren en afdelingsleiders.


Wat houdt het in

De training is vooral praktisch van aard. Eerst krijg je enige achtergrondinformatie over wat executieve functies zijn en hoe zij zich ontwikkelen. Vervolgens staan we uitgebreid stil bij wat deze kennis betekent voor de praktijk van alledag, klassikaal en in individuele en groepsgewijze leerlingbegeleiding. Voor alle mogelijke executieve functietekorten worden praktische en haalbare suggesties aangereikt. Van de deelnemers verwachten we een actieve bijdrage in de bijeenkomsten. De aangereikte kennis pas je direct toe in de praktijk op een eigen, relevante casus. Tijdens de bijeenkomsten worden de deelnemers door de trainer(s) en elkaar ondersteund en gecoacht op interactieve wijze.

Na de training:

  • weten deelnemers welke executieve functies er zijn en hoe ze zich bij jongeren ontwikkelen;
  • weten deelnemers welke signalen verwijzen naar tekorten in de executieve functies;
  • weten de deelnemers wat zij kunnen doen om klassikaal zo goed mogelijk tegemoet te kunnen komen aan executieve functieproblemen;
  • kunnen de deelnemers een sterkte-zwakte profiel in de executieve functies bij een individuele leerling vaststellen;
  • kunnen de deelnemers een kortdurende interventie inzetten (maximaal 5 a 6 gesprekken) op het versterken van een executieve functie met individuele leerling of in een klein groepje. Specifieke interventies voor de executieve functies plannen, organiseren en motiveren worden behandeld.


In de praktijk

De training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 uur, verspreid over een periode van 10 weken. De deelnemers kunnen tussen de bijeenkomsten door aan hun individuele casus en interventie werken. In de bijeenkomsten wordt de voortgang van de interventies gevolgd. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag kan het aantal bijeenkomsten aangepast worden. De training kan plaatsvinden op eigen locatie of bij Scala. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt de training door één of twee trainers verzorgd.