ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

training Herstelgericht Werken

 

Doel

Herstelgericht werken (HGW) is een methode om conflicten op te lossen. Daarbij wordt de relatie tussen slachtoffer en dader hersteld. In onze training leer je hoe je deze aanpak zelf kunt toepassen bij conflicten tussen jongeren.

Doelgroep

De training is bedoeld voor mensen werkzaam in het onderwijs, zowel Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) als docenten.

Wat houdt het in

Als er op school conflicten zijn, zijn we geneigd om dader en slachtoffer zo snel mogelijk uit elkaar te halen en de dader te straffen. Het slachtoffer blijft echter vaak met vragen of angst voor herhaling zitten. De terugkeer naar school wordt zo voor allebei een probleem. Ook andere betrokkenen worden niet gehoord.

Bij herstelgericht werken gaat het anders. De nadruk ligt hierbij op het herstellen van de relatie, en niet op het straffen van de dader. Doel is om de relatie tussen slachtoffer en dader op zo’n manier te herstellen dat het slachtoffer zich erkend weet en gehoord voelt. Tegelijkertijd beseft de dader wat het effect is van zijn handelen en zet zich daarom in om de relatie te herstellen. Eventuele betrokkenen kunnen ook meegenomen worden in dit herstelproces. Denk hierbij aan omstanders, vrienden, docenten en ouders.

De winst van HGW is dat problemen niet blijven smeulen, maar daadwerkelijk worden aangepakt. De betrokkenen komen gezamenlijk tot een oplossing. Door de herstelde relatie komen nieuwe conflicten tussen dezelfde betrokkenen niet of nauwelijks voor. 

Na de training:

  • kennen de deelnemers de theorie achter herstelgericht werken;
  • zijn deelnemers in staat een herstelgericght gesprek te voeren tussen slachtoffer(s) en dader(s) op inidividueel niveau (één op één gesprek) en groepsniveau (inclusief andere betrokkenen);
  • zijn deelnemers in staat om een onpartijdige gespreksleider te zijn;
  • zijn deelnemers in staat in het gesprek de juiste vragen op het juiste moment te stellen;
  • zijn deelnemers in staat een herstelgericht gesprek te organiseren.


In de praktijk

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2,5 uur, afhankelijk van de ondersteuningsvraag. De training kan plaatsvinden op eigen locatie of bij Scala. We verzorgen de training met twee trainers.