ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

cursus Omgaan met lastig gedrag

 

Doel

In deze cursus bieden we handvatten voor de omgang met jongeren die lastig gedrag vertonen. Denk hierbij onder andere aan jongeren die erg druk zijn in de klas, die niet willen luisteren of die snel boos worden. Of leerlingen die juist stil en teruggetrokken zijn en waarmee je moeilijk contact kunt maken. 


Doelgroep

De cursus “Omgaan met lastig gedrag” is geschikt voor onderwijs ondersteunend personeel (OOP) en voor docenten die graag meer van het onderwerp willen weten.


Wat houdt het in

In de cursus bieden we verschillende praktische tips en handvatten met betrekking tot het omgaan met lastig gedrag van leerlingen. Vanuit de theoretische achtergrond van de ontwikkeling van het puberbrein en (veel voorkomende) stoornissen bespreken we verschillende do’s en don’ts. Hierbij staat de koppeling naar de dagelijkse praktijk steeds centraal. Er is veel aandacht voor hoe je de tips kunt inzetten op de werkvloer. Tijdens de cursus is ook ruimte voor het delen van tips en ervaringen tussen de cursisten onderling.

Met verschillende opdrachten en activerende werkvormen ga je met de opgedane kennis aan de slag. Tevens krijg je de opdracht om al gedurende de training aangereikte tips in praktijk te brengen. Zo kun je het effect hiervan direct ervaren. Tijdens de laatste bijeenkomst wordt hier gezamenlijk op gereflecteerd.


In de praktijk

De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 uur. Dit kan in overleg worden aangepast, afhankelijk van de hulpvraag. De cursus kan plaatsvinden op eigen locatie of bij Scala. De cursus wordt in principe verzorgd door twee trainers.