ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
  • »
  • training op maat

training op maat

 

Naast de standaard trainingen die wij aanbieden, is het ook mogelijk om een training op maat aan te vragen. In een eerste gesprek kunt u aangeven welke expertise nodig is. Er is een breed aanbod mogelijk. We leveren zoveel mogelijk maatwerk, aangesloten op de specifieke vraag van de school.

Qua aanbod kunt u onder andere denken aan thema’s als:

  • Oplossingsgericht werken
  • Verbeteren van executieve functies bij jongeren
  • Deskundigheidbevordering dyslexie
  • Omgaan met lastig gedrag