ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

training Oplossingsgericht Werken

 

Doel

Oplossingsgericht werken (OGW) is een manier van werken die voortkomt uit de psychotherapie. Het wordt steeds vaker toegepast in scholen, zorginstellingen, huisartsenpraktijken en andere organisaties en bedrijven. Oplossingsgericht werken is een doelgerichte en waarderende methode. In onze training leer je hoe je deze aanpak kunt inzetten bij individuele gesprekken met leerlingen, oudergesprekken, lessen, intervisie, vergaderingen en leerlingbesprekingen.


Doelgroep

De training is bedoeld voor mensen  werkzaam in het onderwijs, zoals docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, ondersteuningcoördinatoren en afdelingsleiders, evenals ondersteunend personeel dat regelmatig in aanraking komt met leerlingen.

Wat houdt het in

Oplossingsgericht werken gaat ervan uit dat je de achtergrond of ontstaansreden van een probleem niet hoeft te weten om een oplossing te kunnen zoeken. Je kijkt direct vooruit: waar willen we naartoe, zijn er al momenten (hoe klein ook) die daarop lijken, wanneer lukt iets al (een beetje), wat is een volgende stap. Vooral je houding in het gesprek is anders. Je bent neutraal, stelt toekomstgerichte vragen, moedigt aan meer te doen van wat werkt en ziet ouder, leerling, docent of team als experts van hun eigen situatie. Bovendien heb je vertrouwen in hun eigen oplossingsvaardigheden. Door andere vragen te stellen of vragen anders te formuleren, kun je verschil maken.

Bij het  oplossingsgericht werken maak je gebruik van onder andere wondervragen en van schaalvragen. Samen met bijvoorbeeld de leerling wordt een doel opgesteld. Door de manier van vragen stellen, vormt de leerling concrete acties die helpen het doel te bereiken.

Oplossingsgericht werken blijkt even effectief als andere methoden die worden gebruikt in de (jeugd)zorg. Voor alle partijen is deze manier van gespreksvoering minder belastend en meer motiverend, omdat de insteek positief is en gericht op successen.

Na de training

  • kennen deelnemers de theorie achter Oplossingsgericht werken;
  • zijn deelnemers in staat een oplossingsgericht gesprek te voeren met individuele leerlingen en ouder(s);
  • weten deelnemers hoe Oplossingsgericht werken kan worden ingezet in de klas;
  • kunnen deelnemers de principes van Oplossingsgericht werken toepassen in (collegiale) intervisie, vergaderingen en (leerling)besprekingen.


In de praktijk

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2,5 uur, afhankelijk van de ondersteuningsvraag. De training kan plaatsvinden op eigen locatie of bij Scala. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt de training door één of twee trainers verzorgd.