ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

Actueel

Hoe te leren
Door: Frederiek Westerveld - Datum: 9 november 2018


Artikel lezen

Leren, hoe doe je dat eigenlijk? Een nieuwe training
Door: Frederiek Westerveld & Sofie van der Hoeven - Datum: 21 juni 2018


Artikel lezen

Hoe geef ik groeigerichte feedback?
Door: Margith Kuijpers - Datum: 29 januari 2018

Vind je het ook lastig om op een goede manier feedback te geven aan je leerlingen? Wist je dat je ook vragen kan stellen in plaats van ‘gewoon’ vertellen wat je ervan vindt? Dat betekent wel dat je dan zelf ook open moet staan voor feedback en fouten moet durven maken!


Artikel lezen

Debatteren
Door: Daan Verwaaijen & Mariëlla Zwamborn - Datum: 11 oktober 2017

Wat een stap is het elk jaar toch weer: van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Juist om onze leerlingen hierbij te ondersteunen, ze als het ware stevig te laten starten, zijn we samen met de mentoren van de brugklas begonnen met de lessen ‘Debatteren’.


Artikel lezen

Wat je moet weten over het lerarenregister
Door: A. Thunnissen - Datum: 10 oktober 2017

De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over het lerarenregister. Wat houdt dit register precies in? Moet iedere bevoegde docent zich binnenkort registreren? Dit is de stand van zaken.


Artikel lezen

Alles OKé!
Door: Tugba Demir & Frank van Dijk - Datum: 17 juli 2017

In 2016 zijn wij begonnen met een ondersteuningsklas: de OKé. Dit is een plek is in school waar een leerling zich even kan terugtrekken uit lastige situaties. Hiermee springen wij in op de ontwikkelingen omtrent het passend onderwijs. Want om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften een plek te geven in het reguliere onderwijs zijn extra voorzieningen nodig.


Artikel lezen

In gesprek met ouders
Door: Alice van Berkel - Datum: 7 maart 2017

Jaarlijks geef ik als schoolmaatschappelijk werker de workshop: “Ouders praat me er niet van…” De workshop is voor startende docenten van het Arentheemcollege en gaat over het voeren van gesprekken met ouders.


Artikel lezen

Lesgeven zonder vingers
Door: A. Thunnissen - Datum: 20 februari 2017

De opgestoken hand is niet weg te denken uit het klaslokaal. De laatste jaren gaan er echter stemmen op om het ‘vingeropsteken’ in de ban te doen. Heeft de vinger zijn langste tijd gehad?


Artikel lezen

Nieuw jaar
Door: Wen Westerink - Datum: 8 januari 2017

Een fantastisch 2017 toegewenst! Mijn wens is dat er iedere dag mensen zijn die de dag positief omarmen. Wij bouwen ook dit jaar weer graag samen aan waardevol onderwijs! Scala gaat in 2017 een nieuwe uitdaging aan. Vanaf de start van dit kalenderjaar bieden wij, in opdracht van het SWV 2504 en 2506, de inzet van verzuimcoaches.


Artikel lezen

‘Het lichaam geeft als eerste antwoord’, één van de NLP-principes
Door: Wen Westerink - Datum: 10 oktober 2016

Als je met iemand praat, reageert hij met woorden, maar ook met lichamelijke reacties. Dat heet ook wel non-verbale communicatie. Het heeft voordelen om goed op die reacties te letten. Lichamelijke reacties: snel en betrouwbaar.


Artikel lezen