ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

Alles OKé!

Door: Frank van Dijk - Datum: 15 augustus

In 2016 zijn wij begonnen met een ondersteuningsklas: de OKé. De OKé komt tegemoet aan de wens om zoveel mogelijk leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften een plek te geven in het reguliere onderwijs. Dit uitgangspunt van het passend onderwijs vraagt namelijk om extra voorzieningen.

De OKé is een plek in school waar een leerling zich even kan terugtrekken uit lastige situaties. Denk hierbij aan leerlingen die zich boos, druk of onrustig voelen en leerlingen die zich in de klas niet goed kunnen concentreren. Of leerlingen die behoefte hebben aan een luisterend oor. Ook zij-instromers komen gedurende het jaar automatisch in de OKé terecht. Afgelopen jaar kwamen zo’n veertig leerlingen regelmatig naar de Oké. Elke acht weken kijken we of de OKé-periode verlengd zal worden en of de doelen moeten worden bijgesteld.

Iedere dag zijn van 08.00 tot 15.00 uur begeleiders aanwezig, ook in de pauzemomenten. De Oké bevindt zich op een centrale plek in het gebouw. In de ruimte zijn verschillende werkplekken, een zithoek, een rusthoek en een keukentje.

Het is lastig om het effect van de ondersteuningsklas met harde cijfers aan te tonen. Door het vele gebruik van en de sfeer in de klas, vermoeden wij als begeleiders echter dat de OKé in een belangrijke behoefte voorziet.