ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

Debatteren

Door: Daan Verwaaijen & Mariëlla Zwamborn - Datum: 11 oktober

Wat een stap is het elk jaar toch weer: van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

“Waar hoor ik bij..?’

“Wat vind ik er eigenlijk van…?”

“Ben ik wel leuk genoeg…goed genoeg…”


Allemaal vragen die bewust en onbewust meespelen bij het zetten van die grote stap. Alles is nieuw, alles is anders en je behoort ineens weer tot de jonkies van de school.

Juist om onze leerlingen hierbij te ondersteunen, ze als het ware stevig te laten starten, zijn we samen met de mentoren van de brugklas begonnen met de lessen ‘Debatteren’.Vanuit een veilige, stimulerende leeromgeving aan de slag gaan met een stelling, waarbij ieders mening telt en iedereen evenveel waard is!

En wat doen ze dat fantástisch.

Respectvol naar elkaar luisteren en ingaan op de ander, stevig staan en duidelijk vertellen wat je mening is. Een compliment geven voor dat mooie argument of aan die klasgenoot die het zó spannend vindt, maar tóch gaan staan. Daar kunnen wij volwassenen soms echt een voorbeeld aan nemen.

Wat zijn we trots op ze. En wat mooi om hier elke dinsdag weer deel van uit te mogen maken!

‘Leren door doen’, dat kunnen wij op de Praktijkschool!


Mariëlla Zwamborn, logopedist en ondersteuner in taal & communicatie
Scala Onderwijsadvies Arentheemcollege

Daan Verwaaijen, Coach docenten en trainer Quadraam,
docent Produs Praktijkschool