ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

Hoe geef ik groeigerichte feedback?

Door: Margith Kuijpers - Datum: 29 januari

Vind je het ook lastig om op een goede manier feedback te geven aan je leerlingen? Wist je dat je ook vragen kan stellen in plaats van ‘gewoon’ vertellen wat je ervan vindt? Dat betekent wel dat je dan zelf ook open moet staan voor feedback en fouten moet durven maken!

Feedback geven

Een paar maanden geleden heb ik samen met een paar collega’s een ochtend verzorgd over het geven van feedback aan een andere onderwijsinstelling. We hebben workshops gegeven en ik heb een presentatie gehouden over het geven van feedback.
Voor mij betekent dat feedback die gericht is op groei en ontwikkeling. Als docent / begeleider heb je tenslotte het doel om je leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling en groei. Alleen maar een mening, advies of oordeel geven over iets of iemand, zonder vooruit te kijken wat de ander ermee gaat doen, is zinloos als je leereffect wil creëren. Dit betekent dat feedback geven eigenlijk veel meer omvat dan een advies. Dit idee is gebaseerd op de theorie en het model van Hattie.  

Feedup

Om feedback te mogen geven moet het duidelijk zijn voor de leerling wat hij moet doen. De leerling krijgt hiermee inzicht in het vereiste eindniveau. Pas als het voor de leerling concreet duidelijk is wat er van hem verwacht wordt, kan hij aan de verwachtingen voldoen. Een duidelijke instructie van jou hoort hierbij. Als begeleider  / docent bekijk je samen met de leerling wat het eindniveau moet zijn en aan welke verwachtingen hij moet voldoen.
De vraag die hierbij hoort voor de leerling: ‘Waar ga ik naar toe?’

Feedback

Tijdens het proces of als er een product ligt, bekijkt de leerling samen met jou als begeleider / docent hoever hij is gekomen. Hierdoor krijgt de leerling inzicht in de positie waarin hij zich bevindt. Hij weet hoe hij ervoor staat, wat er goed gaat en wat er minder goed gaat op dit moment. Hier kan je als begeleider / docent feedback geven, maar nog mooier is het als de leerling zichzelf feedback kan geven. Laat hem eerst antwoorden! En geef de leerling tijd om te antwoorden (zeker 8 seconden). Tel maar eens terwijl je wacht. Acht seconden is best lang!
De vraag die hierbij hoort voor de leerling: ‘Hoe sta ik ervoor?’

Feedforward

Om vanaf dat punt van feedback echt tot leren en ontwikkeling te komen, is het nodig dat je richting de toekomst kijkt. Je kan samen met jouw leerling kijken naar wat hij wil bereiken en wat daar nog voor nodig is. De leerling krijgt hierdoor inzicht in de te overbruggen kloof. Hij weet wat hij moet doen om verder te komen.
De vraag die hierbij hoort voor de leerling: ‘Wat is mijn volgende stap?’


Leeg hoofd

Bij groeigerichte feedback is het daarom belangrijk om vragen te stellen en niet alleen met oordelen, meningen of adviezen te komen. Als je als begeleider / docent een leerling echt verder wil helpen, dan vul je niet in voor de leerling. En als we uitgaan van het feit dat er altijd ontwikkeling mogelijk is, dan weet je nog helemaal niet waar een leerling kan uitkomen. Dus dat hoef je nog niet vast te leggen, dat kan je open laten. Je kijkt zonder oordeel, zonder in te vullen, naar de leerling en gaat met open vizier, een leeg hoofd, het contact en gesprek aan. Maak jezelf nieuwsgierig naar de leerling en toon interesse in zijn denkbeelden.
De vraag die hierbij hoort voor de leerling: ‘Wat wil en vind ik zelf?'

 Jouw verantwoordelijkheid

Pak bij feedback geven ook jouw verantwoordelijkheid. Jij hebt als begeleider / docent de opdracht, instructie (feedup) gegeven, en de verwachtingen deels vastgesteld.  Dan ben jij dus ook medeverantwoordelijk voor de resultaten van jouw leerling. Dat vraagt een kritische blik naar jezelf en je handelen, in je positie als begeleider / docent. Durf open te staan voor je eigen proces en weet dat je fouten maken mag en dat jij daardoor ook groeit en verder leert als begeleider / docent.
De vraag die hierbij hoort voor jou: ‘Doe ik de goede dingen voor mijn leerling?’