ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

In gesprek met ouders

Door: Alice van Berkel - Datum: 7 maart

Jaarlijks geef ik als schoolmaatschappelijk werker de workshop: “Ouders praat me er niet van…” De workshop is voor startende docenten van het Arentheemcollege en gaat over het voeren van gesprekken met ouders.

Op de lerarenopleiding wordt aandacht besteed aan oudergesprekken. Toch kan voor de docent de spanning vlak voor of tijdens een ouderavond flink oplopen. Als alles goed gaat, kan een gesprek met ouders plezierig zijn. Maar hoe pak je het aan als de school zorgen heeft over een leerling? Denk hierbij aan zorgen over moeilijk gedrag, lage cijfers of gebrekkige inzet. Kan zo’n gesprek ook positief verlopen?

De workshop begint met een filmpje van Koefnoen over een ouderavond: een binnenkomer met veel humor en herkenning. Daarna zijn er casussen uit de praktijk. Dit zorgt voor interactie tussen de deelnemers. De do’s en de don’ts komen dan al naar voren. Vervolgens geef ik uitleg over de opbouw en insteek van een gesprek, gespreksvaardigheden en zorgstructuur.

Docenten ervaren de workshop als zinvol en ondersteunend.