ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

Nieuw jaar

Door: Wen Westerink - Datum: 8 januari

Een fantastisch 2017 toegewenst!  Mijn  wens is dat er iedere dag mensen zijn die de dag positief omarmen. Wij bouwen ook dit jaar weer graag samen aan waardevol onderwijs!

Beetpakken en niet meer loslaten

Scala gaat in 2017 een nieuwe uitdaging aan. Vanaf de start van dit kalenderjaar bieden wij, in opdracht van het SWV 2504 en 2506, de inzet van verzuimcoaches. Voor alle scholen is er inzet van de coaches op ‘een aanpak voor leerlingen die door overbelasting (dreigend) langdurig school verzuimen’. Als de interne ondersteuningsmogelijkheden van een school niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, kan begeleiding door verzuimcoaches worden ingezet.

De aanpak gaat uit van het praten met de jongere en niet het praten over jongeren. Het gaat om een persoonlijke aanpak waarbij de mogelijkheden en de omstandigheden van de betreffende jongeren centraal staan. In de aanpak werken we nauw samen met alle partners die er toe doen. We zorgen voor samenhang. En voor follow up, ook als het weer naar wens gaat met de jongere. Scala zal ten minste voor de komende vier jaar de verzuimcoaches leveren. Daarbij zullen we al lerende ook de aanpak verdiepen.

Deze maand zal het blok ´verzuimcoaches´ op de website gevuld worden. De doelen, de werkwijze en de route zullen daar onder andere terug te vinden zijn. Ook zullen de coaches Saskia Frickel en Brigitte Helling zich voorstellen. Zij hebben het afgelopen jaar vanuit het samenwerkingsverband al de nodige ervaringen met deze jongeren opgedaan. Geïnspireerd  en met veel zin gaan we met elkaar deze nieuwe uitdaging aan!