ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

Wat je moet weten over het lerarenregister

Door: A. Thunnissen - Datum: 10 oktober

De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over het lerarenregister. Wat houdt dit register precies in? Moet iedere bevoegde docent zich binnenkort registreren? Dit is de stand van zaken.

Het lerarenregister, een korte uitleg

Het lerarenregister geeft een overzicht van alle bevoegde docenten die lesgeven in het primair, voortgezet of speciaal onderwijs of het mbo. Iedereen kan zien welke docenten in de lijst staan. Het register beoogt de positie van de docent te versterken en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Docenten krijgen hiermee namelijk ruimte om hun eigen ontwikkeling vorm te geven. Het register is niet van bovenaf opgelegd, maar ontworpen door de beroepsgroep zelf.

Om in aanmerking te komen voor registratie moet een docent bevoegdheid aantonen en deze bekwaamheid vervolgens onderhouden. Leraren die nog niet bevoegd zijn kunnen zich inschrijven in het zogenaamde voorportaal. Zij krijgen vervolgens twee jaar de tijd om hun bevoegdheid te halen en zo een plek te verdienen in het lerarenregister.

Een registratie is 4 jaar geldig. In die periode werkt een leraar aan zijn professionele ontwikkeling, om te voldoen aan de criteria voor herregistratie. In een persoonlijk portfolio houdt elke geregistreerde docent professionaliseringsactiviteiten bij.


Keuze of plicht

Al in de pilotfase in 2013 gingen er stemmen op om inschrijving verplicht te stellen, maar de meningen hierover waren verdeeld. Tot nu toe verloopt deelname daarom op vrijwillige basis.

In februari dit jaar ging de kogel door de kerk: er komt een verplicht register, met uitstel van een jaar om een zorgvuldige invoering te waarborgen. In augustus 2018 treedt het nieuwe lerarenregister in werking. Vanaf augustus 2019 zijn bevoegde leraren volgens de wet daadwerkelijk verplicht om in dit nieuwe lerarenregister geregistreerd te staan. Gedwongen ontslagen volgen in 2027.


Scholen bij Scala

Verschillende trainingen en trajecten die je bij Scala kunt volgen, kunnen in de toekomst ook worden vertaald in scholingspunten die nodig zijn voor herregistratie. Wij laten hiervoor een deel van ons aanbod valideren.

Op dit moment is er sprake van een overgangssituatie, waardoor onze activiteiten niet direct meetellen in het huidige vrijwillige register. Wij kunnen wel een certificaat uitreiken voor niet-gevalideerde activiteiten die je via Scala volgt. Daarmee kun je deze activiteit later zelf in je registerdossier zetten wanneer het verplichte register ingaat.

 
Uitgebreide informatie over het lerarenregister lees je op de officiële website van het register of in dit artikel.