ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
Annelies Sepers

Ik ben er blij mee als ik kan bijdragen aan een stap vooruit, hoe klein ook.Mijn ervaring en deskundigheid

  • Onderzoeken en begeleiden van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs
  • Mede-ontwikkelen van het concept Werken naar Onderwijsbehoeften
  • Dyslexie
  • Depressie en suïcidaliteit bij adolescenten
  • Neuropsychologisch onderzoek
  • Gedragsproblemen bij leerlingen in het voortgezet onderwijs
  • Executieve functies
  • Omgaan met trauma’s bij jongeren
  • School Video Interactie Begeleiding

 

Annelies Sepers

In mijn werk vind ik het belangrijk om een zo breed mogelijke blik te behouden en een vraag vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken. Bijvoorbeeld vanuit de leerling, de ouders en de docenten. Ik zie dan ook door welke factoren een situatie beïnvloed wordt. Als ik goed luister en niet snel oordeel, voelen mensen zich gehoord en kan er een echt gesprek ontstaan.

Bij het observeren van lessen maak ik graag gebruik van het begrippenkader uit de School Video Interactie Begeleiding. Daarmee kan ik ook veel bereiken in gesprekken met docenten. Zowel als het gaat om het begrijpen van wat er in een klas gebeurt als wanneer het draait om het samen vinden van oplossingen. Het werken met leerlingen en docenten blijft me boeien omdat geen vraag hetzelfde is. De aanpak moet altijd passen bij deze unieke situatie en kan nooit standaard worden.

BIG-registratienummer: 19050130125