ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
Brigitte Helling

Samen het juiste pad (terug) richting onderwijs ontdekken. Mijn ervaring en deskundigheid

  • 4 jaar docent Basisonderwijs
  • 8 jaar docent Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 4
  • 3 jaar docent avo-vakken, vmbo lwoo+ (overbelaste jongeren)
  • 4 jaar docent Praktijkonderwijs
  • Training Nederlands als tweede taal
  • Training zelfstandig werken
  • PACT-training (omgaan met agressie)
  • Leefstijl (sociaal emotionele vaardigheden)
  • Psychopathologie en oplossingsgericht werken
  • Training oplossingsgericht werken

 

Brigitte Helling

Voor niet alle jongeren is het vanzelfsprekend dat ze elke dag naar school gaan. Als gevolg van bijvoorbeeld overbelasting, een conflict of angst kan een jongere thuis komen te zitten. In zulke gevallen kun je een verzuimcoach inschakelen voor advies en/of begeleiding.

Door bij de jongere op huisbezoek te gaan, proberen we de oorzaak van het verzuim duidelijk te krijgen. Samen met de jongere bekijken we wat we kunnen doen om weer ‘beweging’ richting onderwijs te bewerkstelligen. Deze beweging gaat meestal in hele kleine stapjes. Daarbij staan goed contact en individuele aandacht bij mij op de eerste plaats . Elke jongere heeft een persoonlijk aanpak nodig om weer aan het onderwijsproces deel te kunnen gaan nemen. Korte lijntjes met school en andere betrokken partijen zijn daarbij erg belangrijk.

Door mijn ervaring in het voortgezet speciaal onderwijs en het lesgeven aan overbelaste vmbo-leerlingen, heb ik een goed beeld van wat deze doelgroep nodig heeft. Met veel geduld en een luisterend oor ga ik ervoor om samen met de jongere een mooi doel te behalen.