ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
Catrina Hagens

Iedere leerling is uniek en verdient een kans om zich optimaal te kunnen ontwikkelen! 

 

Catrina Hagens

Wat mij betreft is het hebben van vertrouwen in de leerling essentieel om de ontwikkeling optimaal te stimuleren. In mijn werk als orthopedagoog probeer ik samen met de leerling en betrokkenen op zoek te gaan naar momenten waarop het op school en thuis wél goed gaat. Mijn ervaring is dat je hiermee een sterkere vertrouwensband creëert en de leerling meer open zal staan voor begeleiding. Ik zie het als een mooie uitdaging om dit vertrouwen in de leerling over te brengen op docenten, zodat positieve kanten van de leerling ook in de klas worden gezien.

Voor mij is het essentieel dat de leerling zelf een bijdrage levert aan zijn of haar eigen ontwikkeling en groei. Leerlingen verbazen mij regelmatig met oplossingen waar ik nog niet eerder aan had gedacht. Wanneer leerlingen zelf mogen meedenken, zijn ze gemotiveerder om het opgestelde plan uit te voeren. Mijn uitdaging is dan ook om dit te faciliteren en zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongere. Iedere leerling is uniek, dus ik probeer mijn begeleiding af te stemmen op zijn of haar specifieke behoeften.

Ik heb de opleiding Pedagogische Wetenschappen gevolgd en vervolgens de master ‘Speciale Leerbehoeften’ afgerond.