ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
Erik van Elleswijk

Juiste keuzes ontstaan doordat willen en kunnen dichterbij elkaar komen. Doe gewoon waar dat kan en pas aan waar dat nodig is.Mijn ervaring en deskundigheid

  • Academie Lichamelijke Opvoeding
  • Sinds 1984 in het Speciaal (Voortgezet ) onderwijs
  • Stagecoördinator, jobcoach en trajectbegeleider voor Brein Support
    (expertise centrum voor jongeren en jong volwassenen met mensen Niet Aangeboren Hersenletsel, NAH)
  • 2 jaar Ambulant begeleider in VO en nog steeds deels in het MBO (cluster 3)
  • Certificaat motorische remedial teaching
  • Certificaat Management in het onderwijs
  • Certificaat  oplossingsgericht coachen
  • Algemeen trainer mindfulness

Erik van Elleswijk

Ik heb een oplossingsgericht benadering. De jongere zelf is voor een groot deel regisseur en passend verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling en het volgen van onderwijs. Ik respecteer ieders recht om daarin zijn eigen tempo en richting te bepalen. Dat kan op sommige momenten  confronterend of teleurstellend zijn.

Daarbij sta ik achter, naast, en waar nodig voor de jongere bij het maken van keuzes die het meest passend zijn om het doel te bereiken. Dat is niet altijd een makkelijke weg. Vergissingen zijn mogelijk, als je het doel maar voor ogen houdt. Tijdens die zoektocht kan het voorkomen dat je van het pad afwijkt en tot andere inzichten komt. Uiteindelijk ben ik er van overtuigd dat iedereen uitkomt bij wat het best past.