ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
Evelien Dekker

Ook met de stenen die jou de weg versperren, kun je iets moois bouwen.Mijn scholing en ervaring

  • Pedagogische wetenschappen met master leren en ontwikkeling
  • Lesbevoegheid voortgezet onderwijs en MBO
  • beïnvloeden van effectief leerkrachtgedrag, formatief toetsen.

 

Evelien Dekker

Waar er bij leerlingen die vastlopen vaak gekeken wordt naar de belemmeringen van een kind, probeer ik juist te zien wat er wel goed gaat. En ervoor te zorgen dat de leerling en de betrokkenen dit ook zien. Door die factoren mee te nemen naar de momenten wanneer gewenst gedrag niet vanzelfsprekend is, ontstaat er ruimte om de positieve gedragingen te vergroten. De leerling komt meer en weer tot leren en dus tot ontwikkeling.

Als orthopedagoog probeer ik vanuit de begeleiding van een leerling altijd de vertaalslag te maken naar de klassensituatie. Hierbij niet alleen oog hebbende voor de ondersteuningsbehoefte van de leerling, maar ook voor die van de docent. Van deze manier van werken profiteren alle partijen: de individuele leerling, de rest van de klas en hun docent.