ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
Frank van Dijk

Als je net even anders kijkt, kan je andere mogelijkheden zienMijn ervaring en deskundigheid

  • 15 jaar leraar in voortgezet speciaal onderwijs
  • 7 jaar coach in de leerling zorg binnen cluster 4
  • 3 jaar ambulant begeleider cluster 4
  • 6 jaar begeleider passend onderwijs, vmbo en mbo
  • School Video Interactie Begeleider
  • Trainer mindfulness voor het voortgezet onderwijs

Frank van Dijk

Samen nadenken over ogenschijnlijk problematische situaties leidt vaak tot wonderlijk eenvoudige oplossingen. Daarom blijft mijn passie als ervaringsdeskundige in het voortgezet speciaal onderwijs het coachen van leerlingen en collega's.

Als coach in de leerlingenzorg en als School Video Interactie Begeleider vind ik het belangrijk om open en integer de relatie met leerlingen en collega's aan te gaan. Tijd en aandacht zijn belangrijke factoren om daarbij succeservaringen op te doen.