ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
Frederiek Westerveld

De leerling zélf is de sleutel tot succes!Tijdens mijn werk heb ik me geschoold in verschillende onderwerpen:

  • Psychodiagnostisch onderzoek en (oplossingsgerichte) gesprekken met adolescenten
  • Dyslexie – onderzoek en adviezen
  • Dyscalculie – onderzoek en adviezen
  • Trainingen (sociale vaardigheid, omgaan met boosheid, faalangstreductie, Werken naar Onderwijsbehoeften)
  • Executieve functies
  • Herstelgericht werken (conflicthantering)

 

Frederiek Westerveld

Ik begeleid leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen, geef trainingen aan leerlingen en collega’s en verricht onderzoek op leer- en gedragsgebied.

Ik geniet van het feit dat ik kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, samen met ouder(s) en school. Ik heb de ruimte en tijd voor de leerling waardoor ik een band met hem of haar kan opbouwen. Dit is voor mij een belangrijk aspect van mijn werk. Samen met de leerling stel ik doelen en maak ik gebruik van de kracht van de leerling door hem eigenaar te maken van zijn probleem en zijn oplossing. Leerlingen zijn zélf de sleutel tot succes! Een van de mooiste complimenten die ik krijg is als een leerling vol enthousiasme komt voor een gesprek met mij, omdat hij of zij zich gehoord en gesteund voelt en weer verder kan op school.

Ik merk tijdens mijn werk dat leerlingen erg gebaat zijn bij de tips en handvatten die ze tijdens (groeps)trainingen van mij krijgen. Hierdoor doen ze succeservaringen op: leerlingen zijn minder angstig bij toetsen, weten wat ze moeten doen bij opkomende angst, gaan gemakkelijker een gesprek aan met anderen of kunnen hun schoolwerk beter organiseren, wat een positieve invloed heeft op de cijfers. In mijn werk als orthopedagoog wil ik een brug slaan tussen mijn wetenschappelijke kennis en de (on)mogelijkheden binnen de onderwijspraktijk. 

NVO-registratienummer: 22464