ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
Jos Leseman

Je hebt recht op je eigen fouten! Maak ze en groei!Mijn scholing en trainingen

 • Pedagogische Academie
 • Het gedrag van de leraar
 • Zelfmanagement
 • Timemanagement
 • Ambulant begeleider
 • Activiteiten coördinator
 • Het welbevinden van een leerling met een handicap in het regulier (basis)onderwijs
 • Leefstijl voor jongeren

Ik ben inzetbaar voor:

 • Individuele leerlingbegeleiding, toegespitst op:
   - zeer moeilijk lerende leerlingen,
   - leerlingen met een vorm van autisme,
   - leerlingen met problemen op sociaal-emotioneel gebied,
   - leerlingen die problemen hebben met structuur, planning of organisatie.
 • Het observeren en in kaart brengen van leerling- en docentgedrag. 

 

 

 

Jos Leseman

Als jij niet in het systeem past, dan zullen we het systeem voor jou zo passend mogelijk moeten zien te maken. Dat is mijn opdracht. Die kan ik kan alleen uitvoeren door inzet, openheid en communicatie van alle betrokkenen waarbij de leerling het uitgangspunt is en actief betrokken wordt.

Ik probeer de verbinding te zijn tussen docent, ouder en leerling, waarbij transparantie het sleutelwoord is. Ik vind daarbij de hulpvraag van de school en de ouder interessant, maar nog veel interessanter vind ik de hulpvraag van de leerling. Mijn insteek is dan ook: ‘wat kan ik voor jou doen, met jouw mogelijkheden en in jouw dagelijkse situatie, zodat jij ook echt kunt bereiken wat binnen jouw mogelijkheden ligt?’ Daar ligt voor mij de uitdaging en daar probeer ik voor de leerling het verschil te maken tussen afhaken of aanpassen, in welke vorm dan ook, en doorzetten.

Dat betekent: samen zoeken naar de juiste vorm van ontwikkeling en onderwijs die bij jou als leerling past. Geloven in jezelf en samen buiten de gebaande paden gaan waar dat nodig is. Je eigen weg gaan met jouw ‘eigen wijsheid’. Leren door vallen en opstaan. Daarbij denk ik in kansen en mogelijkheden, niet in beperkingen.