ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
Mariëlla Zwamborn

Samen sta je sterker, door van en met elkaar te leren!Mijn scholing

  • Debatteren met jongeren, met als doel het vergroten van pragmatische vaardigheden
  • Trainer Rots en Water (Basistraining, Rots en Water voor kinderen met autismespectrumstoornissen, Rots en Water Basisschool Schoolbreed)
  • Denk Stimulerende Gespreksmethodiek van Marian Blank (DGM)
  • Aan de slag met woordenschat (woordenschatdidactiek)
  • Communicatieve taaltherapie voor kinderen
  • Logopedische aspecten bij Meertaligheid
  • Mindfulnesstraining, voor jongeren van 12 tot 17 jaar 

Mariëlla Zwamborn

In mijn werk wil ik bereiken dat jongeren vol vertrouwen een actieve rol spelen in hun eigen leefomgeving en in de samenleving. Dit wil ik tot stand brengen door samen met jongeren en docenten in groepen aan de slag te gaan. In een kleine, zo veilig mogelijke setting werken we met trainingen als Rots en Water, of trainingen voor bijvoorbeeld op stage gerichte sociale vaardigheden. En in weer andere trainingen gaan we aan de slag met debatteren en presenteren. Het is altijd belangrijk om hierbij gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, want wat voor de ene jongere vanzelfsprekend is, kan voor een andere jongere een ontwikkelkans zijn. Het is mooi om de mogelijkheden van elke jongere te zien en deze tot uiting te laten komen.

Ik heb ervaring in het onderzoeken en begeleiden van jongeren met spraak-, taal- en communicatieproblemen in met name het Speciaal Basis Onderwijs en Praktijkonderwijs.