ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
Marit AriënsMarit Ariëns

Voor sommige leerlingen is het lastig om te functioneren in het reguliere onderwijssysteem. De oplossing is dan: het onderwijs passend maken voor de leerling. Voor mij is het een uitdaging en een groot voorrecht om juist deze leerlingen te mogen helpen. In overleg met de leerling, ouders of opvoeders én de school maak ik dan een passend onderwijsprogramma. Zodat ook iedere leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte een kans krijgt in het reguliere onderwijsveld.

Ik heb inmiddels 28 jaar onderwijservaring in alle lagen van het voortgezet en het basisonderwijs. En 9 jaar ervaring als ambulant begeleider vanuit voortgezet speciaal onderwijs De Brouwerij, cluster 4-onderwijs.