ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
Marlon Eeuwes

Ik ben tevreden op het moment dat de leerling mij overbodig maakt!Marlon Eeuwes

Iedereen heeft een talent, een kracht. Soms wordt deze even uit het oog verloren en dan begint de zoektocht samen om deze kracht te herontdekken. Opgroeien is niet altijd makkelijk. Thuis en/of op school kunnen zich problemen voordoen. Hierbij probeer ik zo passend mogelijk te ondersteunen binnen de schoolomgeving of daarbuiten. Als schoolmaatschappelijk werker heb ik een verbindende rol tussen ouders, jongeren, school en (jeugd)zorginstellingen.
 
Vanuit mijn expertise als IAG werker (Intensief ambulant Gezinsbegeleider) binnen Pactum Jeugd- en Opvoedhulp probeer ik laagdrempelig een vertrouwensrelatie met de leerling op te bouwen. Dit doe ik vanuit een open, respectvolle, empathische insteek. Ik probeer voor een leerling een luisterend oor te bieden en indien nodig op juiste momenten verbindingen te leggen tussen de leerling, thuis, school en eventueel andere betrokken hulpverleners.
 
Mijn doel is de leerlingen ondersteunen en zich weer prettig te laten voelen, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen blijven ontwikkelen, thuis en op school. Binnen mijn begeleiding pas ik verschillende ondersteunings- en begeleidingsmethoden toe afhankelijk van de hulpvraag. Vanuit contextgerichte, oplossingsgerichte en Eigen Kracht benadering zet ik passende interventies in om zo de eigen kracht van de leerling te versterken. Vanuit een positieve, creatieve instelling probeer ik leerlingen te empoweren. Ik ben tevreden op het moment dat de leerling mij overbodig maakt!