ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
Myrthe Postema

Het vinden van de juiste ondersteuningsbehoefte is een puzzel die ik in samenwerking met de jongere, ouders, school en andere betrokkenen mag oplossen.Opleiding

  • Propedeuse Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
  • Bachelor en Master Orthopedagogiek

Scholing

  • Congres radicalisering
  • Congres emotieregulatie
  • Faalangstreductietraining
  • Basiscursus cognitieve gedragstherapie

Myrthe Postema

In mijn werk als orthopedagoog voer ik diagnostiek uit, geef ik handelingsadviezen, begeleid ik leerlingen, geef ik trainingen en bepaal ik de ondersteuningsbehoefte van de jongere.

Onderzoeken waarom een jongere bepaald gedrag laat zien en vervolgens adviseren wat we samen kunnen doen om de situatie te verbeteren, voelt voor mij als een puzzel die ik in samenwerking met de jongere, ouders en school  mag oplossen. In plaats van het zoeken naar de oorzaak, wordt stilgestaan bij hoe de situatie je leven beïnvloedt, wat je allemaal al hebt geprobeerd, wat succesvol was en wat niet. Vervolgens bespreek ik met de jongere wat hij/zij  nog meer zou kunnen doen om het ‘probleem’ op te lossen of te verkleinen.

Bij de begeleiding van een leerling ga ik uit van persoonlijke kwaliteiten en kijk ik hoe een jongere deze kan inzetten om minder last te hebben van dingen die wat minder goed gaan. Aan de hand van open gesprekken en praktische tips tracht ik samen met de jongere de sociaal-emotionele ontwikkeling en de didactische vaardigheden te bevorderen. Het opdoen van succeservaringen en daarmee het bevorderen van het vertrouwen in eigen kunnen staan daarin centraal.

Het blije gezicht van een jongere die ‘eindelijk’ een toets af heeft gekregen en de opluchting op de gezichten van ouders en de jongere als problematiek wordt erkend en handelingsadviezen zijn opgesteld, zijn voorbeelden van situaties waar ik enorme voldoening uit haal.